2017, ഫെബ്രുവരി 26, ഞായറാഴ്‌ച

2017, ഫെബ്രുവരി 24, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മാതൃഭൂമി ചാനലില്‍ സ്കൂളിലെ യാത്രയയപ്പ് പരിപാടിയെപ്പറ്റി വന്ന വാര്‍ത്ത

2017, ഫെബ്രുവരി 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

യാത്രയയപ്പ്പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റര്‍

2017, ഫെബ്രുവരി 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

Plus Two Batch 2016-17
plus two Batch 2016-17


Plus Two Batch 2016-17
Our Teachers 2017

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT