2017, ഓഗസ്റ്റ് 28, തിങ്കളാഴ്‌ച


ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം പ്രവൃത്തി പഠന ക്ലബ്ബ് / കൂണ്‍കൃഷി- നരിപ്പറ്റ കൃഷി ഓഫീസറും പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുമായ ചാരുഷ ചന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

2017, ഓഗസ്റ്റ് 15, ചൊവ്വാഴ്ച

സ്വാതന്ത്ര്യമധുരം2017

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT