2017, ജൂൺ 3, ശനിയാഴ്‌ച

സ്കൂളിലെ പുതിയ ഭക്ഷണമുറി എം.എല്‍.എ. ശ്രീ.ഇ.കെ.വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സമീപം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

R.N.M.H.S.S.NARIPPATTA

NARIPPATTA, CALICUT,KERALA, India
A HIGHER SECONDARY SCHOOL, LOCATED IN NARIPPATTA GRAMA PANCHAYATH, A REMOTE,HILL AREA OF CALICUT DISTRICT